İnsan Kaynakları

DAD-AŞ Plastik olarak modern yönetim anlayışının insana bakış açısını paylaşıyoruz ve çalışanlarımızın en değerli varlıklarımız olduklarına inanarak, onlara sahip çıkıyor, gereksinimlerine duyarlı davranıyoruz.

Çalışanlarımızı ve yöneticilerimizi yarınlara hazırlamak amacıyla, her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veriyoruz, insana yatırım yapıyoruz.

İnsan kaynakları politikası olarak insanı işe almak demek onu emekliliğe kadar çalıştırmayı prensip olarak kabul etmek demektir ve ciddi bir sorumluluktur. Onun için işe eleman istihdam ederken gereken duyarlılık gösterilmektedir.